ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება

ახალი ამბები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადაქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები