ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონფერენციები

საზღვრებს მიღმა: კორეულ-ქართული ახალგაზრდული ბანაკი 2024
ღონისძიებები
4 ივლისი, 2024
საზღვრებს მიღმა: კორეულ-ქართული ახალგაზრდული ბანაკი 2024
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერია ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში
ღონისძიებები
27 ივნისი, 2024
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერია ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში
საერთაშორისო კონფერენცია „პაციენტის უსაფრთხოება და ხარისხის გაუმჯობესება 2024“
ღონისძიებები
22 ივლისი, 2024
საერთაშორისო კონფერენცია „პაციენტის უსაფრთხოება და ხარისხის გაუმჯობესება 2024“
„ტრავმა და საზოგადოება“ – ნატალია ზაზაშვილის სახელობის ყოველწლიური კონფერენცია
ღონისძიებები
26 ივნისი, 2024
„ტრავმა და საზოგადოება“ – ნატალია ზაზაშვილის სახელობის ყოველწლიური კონფერენცია
საერთაშორისო კონფერენცია “ავანგარდის მომენტების გახსენება, ავანგარდის სცენების შეკავშირება”
ღონისძიებები
6 ივნისი, 2024
საერთაშორისო კონფერენცია “ავანგარდის მომენტების გახსენება, ავანგარდის სცენების შეკავშირება”
საერთაშორისო კონფერენცია „კათოლიკურ მისიათა მემკვიდრეობა. რელიგიური დაყოფა და კავშირები XVIII-XIX საუკუნეების საქართველოში”
ღონისძიებები
10 სექტემბერი, 2024
საერთაშორისო კონფერენცია „კათოლიკურ მისიათა მემკვიდრეობა. რელიგიური დაყოფა და კავშირები XVIII-XIX საუკუნეების საქართველოში”
Beyond Borders: Korean-Georgian Youth Camp – სტუდენტური კონფერენცია და ბანაკი
ღონისძიებები
30 მაისი, 2024
Beyond Borders: Korean-Georgian Youth Camp – სტუდენტური კონფერენცია და ბანაკი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მრავალნაირი არისტოტელე: რეფლექსიები აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქრისტიანოში"
ღონისძიებები
24 მაისი, 2024
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მრავალნაირი არისტოტელე: რეფლექსიები აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქრისტიანოში"
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერია ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში
ღონისძიებები
3 ივნისი, 2024
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერია ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში
სამეცნიერო კონფერენცია „ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნება“
ღონისძიებები
31 ოქტომბერი, 2024
სამეცნიერო კონფერენცია „ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნება“
„იაპონური და ქართული კულტურის შედარებითი კვლევა“ - იაპონიის ელჩის, იშიძუკა ჰიდეკის საჯარო ლექცია
ღონისძიებები
4 აპრილი, 2024
„იაპონური და ქართული კულტურის შედარებითი კვლევა“ - იაპონიის ელჩის, იშიძუკა ჰიდეკის საჯარო ლექცია
ქცევის ანალიზის პირველი კონფერენცია საქართველოში
ღონისძიებები
31 მარტი, 2024
ქცევის ანალიზის პირველი კონფერენცია საქართველოში
ბანერები