ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონფერენციები

საერთაშორისო კონფერენცია „რა არის საბჭოთა პოსტსაბჭოთა სივრცეში“
ღონისძიებები
30 ნოემბერი, 2021
საერთაშორისო კონფერენცია „რა არის საბჭოთა პოსტსაბჭოთა სივრცეში“
საერთაშორისო კონფერენცია - www.21scon.org
ახალი ამბები
2 ნოემბერი, 2021
საერთაშორისო კონფერენცია - www.21scon.org
კონფერენცია „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921): ფორმისა და შინაარსის ძიებაში. ნაწილი II“
ღონისძიებები
კონფერენცია „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921): ფორმისა და შინაარსის ძიებაში. ნაწილი II“
სტუდენტური კონფერენცია „აკადემიურ ნაშრომზე მუშაობის თავისებურებები: პრობლემები და გამოწვევები"
ღონისძიებები
30 ივნისი, 2019
სტუდენტური კონფერენცია „აკადემიურ ნაშრომზე მუშაობის თავისებურებები: პრობლემები და გამოწვევები"
სტუდენტური კონფერენცია: „მდგრადი განვითარების მიზნები და ერთი სარტყელი“
ღონისძიებები
სტუდენტური კონფერენცია: „მდგრადი განვითარების მიზნები და ერთი სარტყელი“
რელიგიის საკითხების სოციო-პოლიტიკური და კულტურული განზომილება საქართველოში
ღონისძიებები
რელიგიის საკითხების სოციო-პოლიტიკური და კულტურული განზომილება საქართველოში
საერთაშორისო კონფერენცია International Academic Conference on Social Problems
ღონისძიებები
10 ივნისი, 2019
საერთაშორისო კონფერენცია International Academic Conference on Social Problems
სამეცნიერო კონფერენცია „მოძრაობის სემანტიკური კომპონენტები ქართველურ ენებში“
ღონისძიებები
24 აპრილი, 2019
სამეცნიერო კონფერენცია „მოძრაობის სემანტიკური კომპონენტები ქართველურ ენებში“
მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი და ახალგაზრდა მეცნიერთა სკოლა
ღონისძიებები
მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი და ახალგაზრდა მეცნიერთა სკოლა
საერთაშორისო ფსიქოტრავმატოლოგიური კონფერენცია „ტრავმა და საზოგადოება“
ღონისძიებები
25 აპრილი, 2019
საერთაშორისო ფსიქოტრავმატოლოგიური კონფერენცია „ტრავმა და საზოგადოება“
სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ღონისძიებები
სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ჯგუფური ფსიქოთერაპიისა და ჯგუფური პროცესების საერთაშორისო ასოციაციის კონფერენცია სტუდენტებისთვის
ღონისძიებები
22 იანვარი, 2019
ჯგუფური ფსიქოთერაპიისა და ჯგუფური პროცესების საერთაშორისო ასოციაციის კონფერენცია სტუდენტებისთვის
ბანერები