სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

გაზაფხულის სემესტრის სტიპენდიის გაცემის წესი
ახალი ამბები
გაზაფხულის სემესტრის სტიპენდიის გაცემის წესი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულება აცხადებს ვაკანსიას მკვლევრის პოზიციაზე
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულება აცხადებს ვაკანსიას მკვლევრის პოზიციაზე
ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია და ადამიანის უფლებათა შეზღუდვის ფარგლები პანდემიის დროს
ღონისძიებები
11 აპრილი, 2020
ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია და ადამიანის უფლებათა შეზღუდვის ფარგლები პანდემიის დროს
გამოხატვის თავისუფლება პანდემიის დროს
ღონისძიებები
10 აპრილი, 2020
გამოხატვის თავისუფლება პანდემიის დროს
ფილმის „გორაკებს მიღმა“ ჩვენება და დისტანციური დისკუსია
ღონისძიებები
8 აპრილი, 2020
ფილმის „გორაკებს მიღმა“ ჩვენება და დისტანციური დისკუსია
გვჭირდება თუ არა ინკლუზია საგანგებო მდგომარეობისას?
ღონისძიებები
7 აპრილი, 2020
გვჭირდება თუ არა ინკლუზია საგანგებო მდგომარეობისას?
ქალთა მიმართ ძალადობის გაზრდილი რისკები პანდემიის დროს
ღონისძიებები
6 აპრილი, 2020
ქალთა მიმართ ძალადობის გაზრდილი რისკები პანდემიის დროს
დისკუსიების სერია „ადამიანის უფლებები პანდემიის დროს“
ღონისძიებები
დისკუსიების სერია „ადამიანის უფლებები პანდემიის დროს“
ბანერები