ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

კვლევითი განაცხადების შეფასებები - სადოქტორო პროგრამებზე მიღება

ახალი ამბები

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში კვლევითი განაცხადების შეფასებები პროგრამების მიხედვით :

1. ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამა "მედიცინა”
2. ფიზიკა და ასტრონომია
3. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები 
4. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ინგლისურენოვანი)
5. მოლეკულური ბიოლოგია და ნეირომეცნიერებები
6. ბიოქიმია და მოლეკულური ბიოტექნოლოგია
7. ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამა "ეკოლოგია „

დოქტორანტურაში მიღების მომდევნო ეტაპების და პირობებიბს თაობაზე ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://bit.ly/3rpvUKc

2022 წელი

ბანერები