ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების ინგლისური ენის სააპელაციო გამოცდის შედეგები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე  მისაღები აპლიკანტების ინგლისური ენის სააპელაციო გამოცდის შედეგები .

2021-2022 წელი

ბანერები