ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება

ახალი ამბები

2021-2022 სასწავლო წლისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის  ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების ფარგლებში, აპელაციის პროცედურის  გათვალისწინებით, ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები

ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები (აპელაციის პროცედურის გათვალისწინებით) იხილეთ აქ.

დეტალური ინფორმაცია დოქტორქნტურაში მიმდინარე მიღების პროცედურების და ვადების თაობაზე  იხილეთ https://bit.ly/3GhmC7j

2022 წელი

ბანერები