ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაგეგმილი ღონისძიებები

ტურიზმის სფეროს დასაქმების ფორუმი
ღონისძიებები
22 მარტი, 2019
ტურიზმის სფეროს დასაქმების ფორუმი
დასაქმების პერსპექტივები ტურიზმის ინდუსტრიაში
ღონისძიებები
22 მარტი, 2019
დასაქმების პერსპექტივები ტურიზმის ინდუსტრიაში
BUILD SOFTWARE, TEST SOFTWARE
ღონისძიებები
25 მარტი, 2019
BUILD SOFTWARE, TEST SOFTWARE
არქიტექტურა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროს დასაქმების ფორუმი
ღონისძიებები
25 მარტი, 2019
არქიტექტურა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროს დასაქმების ფორუმი
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სფეროს დასაქმების ფორუმი
ღონისძიებები
25 მარტი, 2019
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სფეროს დასაქმების ფორუმი
შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სტაჟირების პროგრამა ტექნიკურ სამსახურში
ღონისძიებები
25 მარტი, 2019
შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სტაჟირების პროგრამა ტექნიკურ სამსახურში
ბიზნესის საკონსულტაციო და ფინანსური სფეროს დასაქმების ფორუმი
ღონისძიებები
26 მარტი, 2019
ბიზნესის საკონსულტაციო და ფინანსური სფეროს დასაქმების ფორუმი
პრეზენტაცია საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს შესახებ
ღონისძიებები
25 მარტი, 2019
პრეზენტაცია საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს შესახებ
სამართლის სფეროს დასაქმების ფორუმი
ღონისძიებები
27 მარტი, 2019
სამართლის სფეროს დასაქმების ფორუმი
მოხსენება - შრომითი ურთიერთობის სამართლებრივი ასპექტები
ღონისძიებები
27 მარტი, 2019
მოხსენება - შრომითი ურთიერთობის სამართლებრივი ასპექტები
მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს დასაქმების ფორუმი
ღონისძიებები
28 მარტი, 2019
მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს დასაქმების ფორუმი
მრავალპროფილური დასაქმების ფორუმი
ღონისძიებები
29 მარტი, 2019
მრავალპროფილური დასაქმების ფორუმი
ბანერები