ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

 ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ინგლისური ენის ზეპირი და წერითი გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ინგლისური ენის ზეპირი და წერითი გამოცდების განრიგი
2017-18 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
25 აგვისტო, 2017
2017-18 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი Erasmus+ CBHE პროგრამის ფარგლებში განახორციელებს თორმეტ პროექტს
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი Erasmus+ CBHE პროგრამის ფარგლებში განახორციელებს თორმეტ პროექტს
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამისთვის ­
ახალი ამბები
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამისთვის ­
2017-2018 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების  განრიგი
ახალი ამბები
2017-2018 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ...
ქვეყნის მასშტაბით, პირველ ადგილზე არჩევანის მიხედვით, ყველაზე მაღალი კონკურსი ილიაუნიშია
ახალი ამბები
ქვეყნის მასშტაბით, პირველ ადგილზე არჩევანის მიხედვით, ყველაზე მაღალი კონკურსი ილიაუნიშია
ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მიღებისთვის
ახალი ამბები
ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მიღებისთვის
მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
7 აგვისტო, 2017
მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
ბანერები