ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

შეფასების მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახლებური სასწავლო გარემოს ჩამოსაყალიბებლად (ASSET)
ახალი ამბები
შეფასების მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახლებური სასწავლო გარემოს ჩამოსაყალიბებლად (ASSET)
პროექტის – უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის (DARE) – სამუშაო შეხვედრა და ტრენინგი
ახალი ამბები
პროექტის – უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის (DARE) ...
სტუდენტური ვაკანსიები ამერიკული რესტორნების ქსელშიWendy's და Dunkin' Donuts
ახალი ამბები
სტუდენტური ვაკანსიები ამერიკული რესტორნების ქსელშიWendy's და Dunkin' Donuts
დასაქმების შესაძლებლობა კომპანიაში SOLVIT
ახალი ამბები
დასაქმების შესაძლებლობა კომპანიაში SOLVIT
ილიაუნის ჩემპიონატი კალათბურთში (3x3) - 2018
ახალი ამბები
ილიაუნის ჩემპიონატი კალათბურთში (3x3) - 2018
თანამშრომლობა მედიაწიგნიერების სასწავლო კურსების დანერგვისათვის
ახალი ამბები
თანამშრომლობა მედიაწიგნიერების სასწავლო კურსების დანერგვისათვის
საზაფხულო სკოლა „ევროკავშირის სამართალი და ევროინტეგრაცია სამხრეთ კავკასიაში“
ახალი ამბები
საზაფხულო სკოლა „ევროკავშირის სამართალი და ევროინტეგრაცია სამხრეთ კავკასიაში“
ტრენინგი ფოთელი პედაგოგებისათვის – ილიაუნის სასკოლო განათლების მხარდაჭერის პროგრამა
ახალი ამბები
ტრენინგი ფოთელი პედაგოგებისათვის – ილიაუნის სასკოლო განათლების მხარდაჭერის პროგრამა
ბანერები