ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

 სამართლის სკოლის კერძო (ბიზნეს) სამართლის, საჯარო სამართლისა და პოლიტიკისა და სისხლის სამართლის  სამაგისტრო პროგრამები  2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
ახალი ამბები
სამართლის სკოლის კერძო (ბიზნეს) სამართლის, საჯარო სამართლისა და პოლიტიკისა და სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამები ...
მიღება ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის
ახალი ამბები
მიღება ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის ...
სამეცნიერო  ნაშრომების მიღება ირანისტიკისა და ისლამოლოგიის მიმართულებით
ახალი ამბები
სამეცნიერო ნაშრომების მიღება ირანისტიკისა და ისლამოლოგიის მიმართულებით
ახალი ამბები
უკრაინის პირველი ლედი ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში
ილიაუნის სამართლის სკოლის კონკურსი საერთაშორისო იმიტირებულ შეჯიბრებაში მონაწილეობისათვის
ახალი ამბები
ილიაუნის სამართლის სკოლის კონკურსი საერთაშორისო იმიტირებულ შეჯიბრებაში მონაწილეობისათვის
ილიაუნელებმა საქართველოს უნივერსიადის „ოქროები“  მოიპოვეს
ახალი ამბები
ილიაუნელებმა საქართველოს უნივერსიადის „ოქროები“ მოიპოვეს
ილიაუნელის ოქრო და ვერცხლი საქართველოს უნივერსიადაზე
ახალი ამბები
ილიაუნელის ოქრო და ვერცხლი საქართველოს უნივერსიადაზე
პირველკურსელთა რეგისტრაცია
ახალი ამბები
პირველკურსელთა რეგისტრაცია
ბანერები