ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების ანალიზი
ახალი ამბები
საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების ანალიზი
საზაფხულო სკოლა: „სამხრეთი კავკასია – კულტურა, საზოგადოება, პოლიტიკა“
ღონისძიებები
საზაფხულო სკოლა: „სამხრეთი კავკასია – კულტურა, საზოგადოება, პოლიტიკა“
სამართლის სამაგისტრო პროგრამების წერითი გამოცდების პირველადი შედეგები
4 სექტემბერი, 2017
სამართლის სამაგისტრო პროგრამების წერითი გამოცდების პირველადი შედეგები
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდა-გასაუბრება
ახალი ამბები
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდა-გასაუბრება
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ...
ინგლისური ენის გამოცდა სამართლის სკოლის საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის, სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
ინგლისური ენის გამოცდა სამართლის სკოლის საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის, სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე
ილიაუნის სტუდენტები საფრანგეთის არქიტექტურულ ბიენალეზე
ახალი ამბები
ილიაუნის სტუდენტები საფრანგეთის არქიტექტურულ ბიენალეზე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ბანერები