ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

საველე ვორკშოფი საქართველოს კლდის ძეგლებზე ზემოქმედი ბუნებრივი საფრთხეების შესაფასებლად
ახალი ამბები
19 ოქტომბერი, 2021
საველე ვორკშოფი საქართველოს კლდის ძეგლებზე ზემოქმედი ბუნებრივი საფრთხეების შესაფასებლად
ბურგენლანდის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამა
ახალი ამბები
18 ოქტომბერი, 2021
ბურგენლანდის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამა
DigiEduHack 2021: ციფრული განათლება მომავლისთვის
ახალი ამბები
7 ოქტომბერი, 2021
DigiEduHack 2021: ციფრული განათლება მომავლისთვის
რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდია მოიპოვეს
ახალი ამბები
15 ოქტომბერი, 2021
რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდია მოიპოვეს
საქართველოს ფუტსალის ლიგა იწყება!
ახალი ამბები
13 ოქტომბერი, 2021
საქართველოს ფუტსალის ლიგა იწყება!
საქპატენტი – „ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი“
ახალი ამბები
8 ოქტომბერი, 2021
საქპატენტი – „ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი“
თხუთმეტმა დოქტორანტმა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული ფონდის გრანტით დაფინანსების კონკურსში გაიმარჯვა
ახალი ამბები
7 ოქტომბერი, 2021
თხუთმეტმა დოქტორანტმა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული ფონდის გრანტით დაფინანსების კონკურსში გაიმარჯვა
ენობრივი განვითარების შეფერხების ან დარღვევის მქონე ბავშვების შეფასებისა და თერაპიის სერვისზე რეგისტრაცია
ახალი ამბები
7 ოქტომბერი, 2021
ენობრივი განვითარების შეფერხების ან დარღვევის მქონე ბავშვების შეფასებისა და თერაპიის სერვისზე რეგისტრაცია
ბანერები