ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ კანდიდატთა ინფორმაცია ვაკანტური ადგილების რაოდენობის შესახებ პროგრამების მიხედვით
ახალი ამბები
ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ კანდიდატთა ინფორმაცია ვაკანტური ადგილების რაოდენობის შესახებ პროგრამების მიხედვით
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე სარეზერვო სიიდან  ჩარიცხული კანდიდატები არსებული ვაკანტური ადგილების შესაბამისად
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე სარეზერვო სიიდან ჩარიცხული კანდიდატები არსებული ვაკანტური ...
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე გასაუბრების შედეგები
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე გასაუბრების შედეგები
ხელშეკრულებების გაფორმება – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
ხელშეკრულებების გაფორმება – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
2017-2018 სასწავლო წლისთვის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის წლიური მოცულობა და ოდენობები ცნობილია
ახალი ამბები
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სამაგისტრო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამა დამტკიცდა
ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით – მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე მიღება 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
18 სექტემბერი, 2017
ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით – მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების  შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ბანერები