ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

საინფორმაციო შეხვედრა ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის შესახებ
ღონისძიებები
20 სექტემბერი, 2018
საინფორმაციო შეხვედრა ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის შესახებ
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2018-2019 სასწავლო წლისათვის მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის განრიგი
ახალი ამბები
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2018-2019 სასწავლო წლისათვის მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის განრიგი
კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის პრეზენტაცია
ღონისძიებები
27 სექტემბერი, 2018
კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის პრეზენტაცია
არგუსის არჩევის რეჟიმში ჩართვის განრიგი
ახალი ამბები
არგუსის არჩევის რეჟიმში ჩართვის განრიგი
ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეიტინგული სიები - საბოლოო შედეგები
ახალი ამბები
ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეიტინგული სიები - საბოლოო შედეგები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეიტინგული სიები - საბოლოო შედეგები
ახალი ამბები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეიტინგული სიები - საბოლოო ...
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეიტინგული სიები - საბოლოო შედეგები
ახალი ამბები
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეიტინგული სიები - საბოლოო შედეგები
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეიტინგული სიები - საბოლოო შედეგები
ახალი ამბები
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეიტინგული სიები - საბოლოო შედეგები
ბანერები