ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ინგლისური ენის სწავლების პლატფორმა
ახალი ამბები
ინგლისური ენის სწავლების პლატფორმა
მიღება ილიაუნის საკალათბურთო ნაკრებში
ახალი ამბები
მიღება ილიაუნის საკალათბურთო ნაკრებში
ჟურნალი „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“ გიწვევთ სათანამშრომლოდ
ახალი ამბები
ჟურნალი „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“ გიწვევთ სათანამშრომლოდ
ინგლისური ენის შესწავლის კურსი
ახალი ამბები
ინგლისური ენის შესწავლის კურსი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერიის განახლებული განრიგი
ახალი ამბები
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერიის განახლებული განრიგი
კონკურსი დოქტორანტურის ერთი პოზიციისთვის პოლიტოლოგიის სამეცნიერო მიმართულებით კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში
ახალი ამბები
კონკურსი დოქტორანტურის ერთი პოზიციისთვის პოლიტოლოგიის სამეცნიერო მიმართულებით კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო ...
სასერტიფიკატო კურსი „მონაცემთა ანალიზი MS Excel-ის გამოყენებით“
ახალი ამბები
სასერტიფიკატო კურსი „მონაცემთა ანალიზი MS Excel-ის გამოყენებით“
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, როგორც სასწავლო კურსი
ახალი ამბები
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, როგორც სასწავლო კურსი
ბანერები