ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

Erasmus+ პროექტ PRINTeL-ის კონფერენცია
ახალი ამბები
17 სექტემბერი, 2021
Erasmus+ პროექტ PRINTeL-ის კონფერენცია
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამები – გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
17 სექტემბერი, 2021
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამები – გამოცდების განრიგი
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები
ახალი ამბები
16 სექტემბერი, 2021
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები
DevOps, DataOps და CloudOps ტრენინგები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში USAID-ის მხარდაჭერით
ახალი ამბები
16 სექტემბერი, 2021
DevOps, DataOps და CloudOps ტრენინგები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში USAID-ის მხარდაჭერით
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ახალი ამბები
16 სექტემბერი, 2021
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები აპელაციის ...
ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით და ხელშეკრულების გაფორმების განრიგი – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2021-2022 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
16 სექტემბერი, 2021
ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით და ხელშეკრულების გაფორმების განრიგი – მიღება ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები 2021-2022
ახალი ამბები
15 სექტემბერი, 2021
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო ...
სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი – მიღება 2021-2022 სასწავლო წლისათვის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
15 სექტემბერი, 2021
სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი – მიღება 2021-2022 სასწავლო წლისათვის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ...
ბანერები