ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განცხადებები

2 სექტემბერი, 2010
სტუდენტთა მიერ სწავლის საფასურის გადახდის წესი
9 ივლისი, 2010
სადიპლომო პროგრამა თეორიულ ფიზიკაში
14 ივნისი, 2010
მე-4 წლის სტუდენტთა საყურადღებოდ
4 ივნისი, 2010
სტუდენტთა კონფერენცია: კავკასიოლოგია - რეგიონისმცოდნეობითი დისციპლინა
1 ივნისი, 2010
გიწვევთ საზაფხულო სკოლაში
24 მაისი, 2010
პრეზიდენტის გრანტები ახალგაზრდა მეცნიერთათვის
21 მაისი, 2010
სტუდენტური გაერთიანებებისა და კლუბების აღრიცხვა/რეგისტრაცია
21 მაისი, 2010
მკვლევარ-ასისტენტის ვაკანსია
განცხადებები
სტუდენტებისთვის: ფინანსური დავალიანების შესახებ
21 მაისი, 2010
მაგისტრებისთვის: ფინანსური დავალიანების შესახებ
21 მაისი, 2010
ერთ წლიანი სტიპენდია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორი დოქტორანტისთვის პოლიტიკური მეცნიერებების მიმართულებით
17 მაისი, 2010
სტუდენტთა კონფერენცია
ბანერები