ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

შეხვედრა თემაზე: „სადოქტორო განათლების ინტერდისციპლინარული მიდგომები. ევროპა ტოქსინების გარეშე: ფტალატების გავლენის ანალიზი“
ღონისძიებები
26 ივნისი, 2019
შეხვედრა თემაზე: „სადოქტორო განათლების ინტერდისციპლინარული მიდგომები. ევროპა ტოქსინების გარეშე: ფტალატების გავლენის ანალიზი“
ADS Georgia 2019 – BRID-ის კვირეული
ღონისძიებები
ADS Georgia 2019 – BRID-ის კვირეული
ADS Georgia 2019 – BRID– „BrEnding-ი, როგორც დასრულებული ემოცია“
ღონისძიებები
24 ივნისი, 2019
ADS Georgia 2019 – BRID– „BrEnding-ი, როგორც დასრულებული ემოცია“
ზაფხულის სკოლა „მშვიდობა და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში“
ღონისძიებები
ზაფხულის სკოლა „მშვიდობა და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში“
ADS Georgia 2019 –AdvertWise – „ონლაინით გაყიდული მილიონი ლარის ისტორია, ანუ ციფრულმა მარკეტინგმა რა ჰქმნა“
ღონისძიებები
1 ივლისი, 2019
ADS Georgia 2019 –AdvertWise – „ონლაინით გაყიდული მილიონი ლარის ისტორია, ანუ ციფრულმა მარკეტინგმა რა ჰქმნა“
პროფესორ ანდრეა პეტროსელის საჯარო ლექცია „წვიმის მოდელირება მცირე ზომის ხეობების შემთხვევაში“
ღონისძიებები
24 ივნისი, 2019
პროფესორ ანდრეა პეტროსელის საჯარო ლექცია „წვიმის მოდელირება მცირე ზომის ხეობების შემთხვევაში“
მოკლე სადოქტორო კურსი „სტატისტიკა და მონაცემების ანალიზი“ – 9-10 ივლისი
ღონისძიებები
მოკლე სადოქტორო კურსი „სტატისტიკა და მონაცემების ანალიზი“ – 9-10 ივლისი
სტუდენტური კონფერენცია „აკადემიურ ნაშრომზე მუშაობის თავისებურებები: პრობლემები და გამოწვევები"
ღონისძიებები
30 ივნისი, 2019
სტუდენტური კონფერენცია „აკადემიურ ნაშრომზე მუშაობის თავისებურებები: პრობლემები და გამოწვევები"
ბანერები