ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

დოქტორანტ თამარ გოლოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
19 დეკემბერი, 2022
დოქტორანტ თამარ გოლოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ტომას ელიოტის „ბერწი მიწის“ გამოცემის 100 წლისადმი მიძღვნილი სემინარი
ღონისძიებები
21 დეკემბერი, 2022
ტომას ელიოტის „ბერწი მიწის“ გამოცემის 100 წლისადმი მიძღვნილი სემინარი
სამუშაო შეხვედრა „დოქტორანტთა კარგი ხელმძღვანელობა“
ღონისძიებები
21 დეკემბერი, 2022
სამუშაო შეხვედრა „დოქტორანტთა კარგი ხელმძღვანელობა“
მარი ბურდულის სახელობის ილიაუნის დასაქმების ფორუმი HR.HUB-ის კარიერის ფესტივალზე
ღონისძიებები
12 დეკემბერი, 2022
მარი ბურდულის სახელობის ილიაუნის დასაქმების ფორუმი HR.HUB-ის კარიერის ფესტივალზე
უნილაბის წლის შემაჯამებელი ღონისძიება
ღონისძიებები
15 დეკემბერი, 2022
უნილაბის წლის შემაჯამებელი ღონისძიება
„THE DEMISE OF A JUST CITY? ამსტერდამის ურბანული ტრანსფორმაცია“ – ჩერენ სეზერის საჯარო მოხსენება
ღონისძიებები
14 დეკემბერი, 2022
„THE DEMISE OF A JUST CITY? ამსტერდამის ურბანული ტრანსფორმაცია“ – ჩერენ სეზერის საჯარო მოხსენება
Advanced IT Trainings – საინფორმაციო შეხვედრა
ღონისძიებები
8 დეკემბერი, 2022
Advanced IT Trainings – საინფორმაციო შეხვედრა
წამალდამოკიდებულების პრევენციის ევროპული კურიკულუმის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია
ღონისძიებები
9 დეკემბერი, 2022
წამალდამოკიდებულების პრევენციის ევროპული კურიკულუმის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია
ბანერები