ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

რატი ამაღლობელის „სიტყვის სახელოსნო“: „რას ვკითხულობთ ჩვენ და რა წავუკითხოთ ბავშვებს“
ღონისძიებები
12 ივნისი, 2018
რატი ამაღლობელის „სიტყვის სახელოსნო“: „რას ვკითხულობთ ჩვენ და რა წავუკითხოთ ბავშვებს“
საჯარო ლექცია „ეთნიკურობა, კლასი და ეთიკური კითხვა ისრაელის პროფესიულ სწავლებაში"
ღონისძიებები
20 ივნისი, 2018
საჯარო ლექცია „ეთნიკურობა, კლასი და ეთიკური კითხვა ისრაელის პროფესიულ სწავლებაში"
კვლევის – „პენიტენციური დაწესებულებებიდან მსჯავრდებულთა განთავისუფლებისათვის მომზადების პროცესი, როგორც „გარდამავალი მენეჯმენტის“ შემადგენელი ნაწილი“ – პრეზენტაცია
ღონისძიებები
12 ივნისი, 2018
კვლევის – „პენიტენციური დაწესებულებებიდან მსჯავრდებულთა განთავისუფლებისათვის მომზადების პროცესი, როგორც „გარდამავალი მენეჯმენტის“ ...
პროექტი „აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის – ირანელი და ფრანგი ავტორები მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ”  წიგნების პრეზენტაციით დასრულდება
ღონისძიებები
18 ივნისი, 2018
პროექტი „აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის – ირანელი და ფრანგი ავტორები მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ” წიგნების პრეზენტაციით ...
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეორე ქება
ღონისძიებები
8 ივნისი, 2018
LECTURA DANTIS /დანტეს წაკითხვა – ოცდამეორე ქება
საჯარო ლექცია ევროკავშირისა და რუსეთის ურთიერთობების შესახებ
ღონისძიებები
8 ივნისი, 2018
საჯარო ლექცია ევროკავშირისა და რუსეთის ურთიერთობების შესახებ
პროფესორ ფრანსის სიერას საჯარო ლექცია „საერთაშორისო პერსპექტივიდან დანახული კატალონიის კონფლიქტი“
ღონისძიებები
6 ივნისი, 2018
პროფესორ ფრანსის სიერას საჯარო ლექცია „საერთაშორისო პერსპექტივიდან დანახული კატალონიის კონფლიქტი“
საინფორმაციო/საჯარო ლექციათა სერია – „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო რეფორმა საქართველოში”
ღონისძიებები
6 ივნისი, 2018
საინფორმაციო/საჯარო ლექციათა სერია – „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო რეფორმა საქართველოში”
ბანერები