ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ძიება

ეკოლოგიის ინსტიტუტის პუბლიკაციები
ანაზღაურებადი სტაჟირება - საბიბლიოთეკო მომსახურების განყოფილებაში
კონფერენცია „დიალოგი: განათლება და ჯანდაცვა“
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის პუბლიკაციები
მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის გამოქვეყნებული შრომები
ანაზღაურებადი სტაჟირება - ილიაუნის ბიბლიოთეკის ფონდების მენეჯმენტის განყოფილებაში
დასაქმების ფორუმი ილიაუნიში
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
SDSU Student Orientation & San Diego Day in Tbilisi
დასაქმება კომპანიაში Tbilisi Walking Tours
CYBER TALKS: წიქარა“, „ხუთკუნჭულა“ და სხვა ზღაპრები Software Development-ის შესახებ
Leadership Academy for Development (LAD) - Applicant selection announcement
ბანერები