ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ძიება

საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
კონკურსი „ევროპა უფრო მეტია ვიდრე შენ ფიქრობ“
დებატები სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთათვის
ელექტრონული ბაზა Humanities International Complete
ვაკანსია მიმტანის პოზიციაზე
პროგრამისტის ვაკანსია შპს "iPhone+" -ში
ვაკანსია გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე
ავსტრიული სტიპენდიები 2011-2012 სასწავლო წლისათვის
ძილ-ღვიძილის შემსწავლელი ლაბორატორიის გამოქვეყნებული შრომები
დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პუბლიკაციები
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის პუბლიკაციები
ბანერები