ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შეხვედრები სამეცნიერო კაფეში

სამეცნიერო კაფე: „პლანეტებისა და მათი ატმოსფეროების მრავალფეროვნება“
ღონისძიებები
30 მაისი, 2019
სამეცნიერო კაფე: „პლანეტებისა და მათი ატმოსფეროების მრავალფეროვნება“
სამეცნიერო კაფე: „დიდი მიწისძვრები საქართველოში“
ღონისძიებები
23 მაისი, 2019
სამეცნიერო კაფე: „დიდი მიწისძვრები საქართველოში“
სამეცნიერო კაფე: „ჩვენი სამყარო“
ღონისძიებები
16 მაისი, 2019
სამეცნიერო კაფე: „ჩვენი სამყარო“
სამეცნიერო კაფე: „ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში და კვლევის თანამედროვე მეთოდები“
ღონისძიებები
2 მაისი, 2019
სამეცნიერო კაფე: „ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში და კვლევის თანამედროვე მეთოდები“
სამეცნიერო კაფე: „რა არის მსოფლიო ლიტერატურა?“
ღონისძიებები
8 აპრილი, 2019
სამეცნიერო კაფე: „რა არის მსოფლიო ლიტერატურა?“
სამეცნიერო კაფე: „სამყაროს განჯადოების“ ლიტერატურული მოდელი“
ღონისძიებები
25 აპრილი, 2019
სამეცნიერო კაფე: „სამყაროს განჯადოების“ ლიტერატურული მოდელი“
სამეცნიერო კაფე: „რთული ფიზიკა მარტივად და შეძლებისდაგვარად გასაგებად“
ღონისძიებები
18 აპრილი, 2019
სამეცნიერო კაფე: „რთული ფიზიკა მარტივად და შეძლებისდაგვარად გასაგებად“
სამეცნიერო კაფე: „ეთნობიოლოგია: კვლევები საქართველოსა და მეგამრავალფეროვნების ქვეყნებში“
ღონისძიებები
11 აპრილი, 2019
სამეცნიერო კაფე: „ეთნობიოლოგია: კვლევები საქართველოსა და მეგამრავალფეროვნების ქვეყნებში“
ბანერები