ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები სტუდენტებისთვის

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
4 ოქტომბერი, 2023
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრის ვაკანსია
ანაზღაურებადი სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის რეგისტრარის ოფისში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
18 ივლისი, 2023
ანაზღაურებადი სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის რეგისტრარის ოფისში
ანაზღაურებადი სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
18 ივლისი, 2023
ანაზღაურებადი სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრში
მკვლევრის ასისტენტის ვაკანსია
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
13 მარტი, 2023
მკვლევრის ასისტენტის ვაკანსია
ვაკანსია სტაჟიორის პოზიციაზე სეისმური მონიტორინგის ცენტრში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
9 მარტი, 2023
ვაკანსია სტაჟიორის პოზიციაზე სეისმური მონიტორინგის ცენტრში
ვაკანსია სტაჟიორის პოზიციაზე გამოყენებითი გეოფიზიკის დეპარტამენტში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
9 მარტი, 2023
ვაკანსია სტაჟიორის პოზიციაზე გამოყენებითი გეოფიზიკის დეპარტამენტში
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
10 თებერვალი, 2023
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე
ანაზღაურებადი სტაჟირება უმაღლესი კვლევების ცენტრში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
23 იანვარი, 2023
ანაზღაურებადი სტაჟირება უმაღლესი კვლევების ცენტრში
ბანერები