ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები სტუდენტებისთვის

სტაჟირება ილიაუნის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტაჟირება ილიაუნის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის
ვაკანსია უძრავი ქონების აგენტის პოზიციაზე
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
ვაკანსია უძრავი ქონების აგენტის პოზიციაზე
გიდის ვაკანსია ტურისტულ სააგენტო ''VisitGeorgia''-ში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
გიდის ვაკანსია ტურისტულ სააგენტო ''VisitGeorgia''-ში
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის არქივში
ახალი ამბები
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის არქივში
სტაჟირება საგარეო ურთიერთობების სამსახურში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტაჟირება საგარეო ურთიერთობების სამსახურში
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
ბანერები