ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები სტუდენტებისთვის

ილიაუნის თეატრის ტექნიკური რეჟისორის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
28 სექტემბერი, 2022
ილიაუნის თეატრის ტექნიკური რეჟისორის ვაკანსია
ილიაუნის თეატრის კაპელდინერის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
28 სექტემბერი, 2022
ილიაუნის თეატრის კაპელდინერის ვაკანსია
ილიაუნის თეატრის მოლარის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
28 სექტემბერი, 2022
ილიაუნის თეატრის მოლარის ვაკანსია
სტაჟირება სამართლის სკოლის კლინიკაში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
21 სექტემბერი, 2022
სტაჟირება სამართლის სკოლის კლინიკაში
ანაზღაურებადი სტაჟირება სამართლის სკოლის ადმინისტრაციაში
ახალი ამბები
19 სექტემბერი, 2022
ანაზღაურებადი სტაჟირება სამართლის სკოლის ადმინისტრაციაში
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
4 აგვისტო, 2022
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაზე რეგისტრაცია დაიწყო
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
1 მარტი, 2022
სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაზე რეგისტრაცია დაიწყო
ანაზღაურებადი სტაჟირება სამართლის სკოლის ადმინისტრაციაში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
24 თებერვალი, 2022
ანაზღაურებადი სტაჟირება სამართლის სკოლის ადმინისტრაციაში
ბანერები