ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სემინარები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კვლევის ცენტრი
სემინარები
23 ივნისი, 2021
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კვლევის ცენტრი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კვლევის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარი
სემინარები
15 ივნისი, 2021
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კვლევის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარი
პოლიტიკური წიგნიერების სემინარი
სემინარები
7 ივნისი, 2021
პოლიტიკური წიგნიერების სემინარი
სემინარი: ბუნებრივი ენის დამუშავება Codeacademy-ის პროგრამების უფროს მარიელ ფრანკთან ერთად
სემინარები
4 ივნისი, 2021
სემინარი: ბუნებრივი ენის დამუშავება Codeacademy-ის პროგრამების უფროს მარიელ ფრანკთან ერთად
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კვლევის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარი
სემინარები
2 ივნისი, 2021
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კვლევის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარი
ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კვლევის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარი
სემინარები
19 მაისი, 2021
ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კვლევის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარი
პროექტი ილიაუნი+  : მიღება უნილაბის დისტანციურ კურსებზე
სემინარები
პროექტი ილიაუნი+ : მიღება უნილაბის დისტანციურ კურსებზე
დასრულდა ტრენინგი „მედიატორის უნარ-ჩვევები“
სემინარები
26 აპრილი, 2021
დასრულდა ტრენინგი „მედიატორის უნარ-ჩვევები“
ბანერები