ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სემინარები

სოციოლოგთა IV სამეცნიერო კონფერენცია: „კაპიტალიზმი, კულტურა, ინდივიდი“
ახალი ამბები
22 ივნისი, 2017
სოციოლოგთა IV სამეცნიერო კონფერენცია: „კაპიტალიზმი, კულტურა, ინდივიდი“
გლობალური მეწარმეობის კვირეული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ღონისძიებები
14 ნოემბერი, 2016
გლობალური მეწარმეობის კვირეული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში
სასერტიფიკატო კურსი: კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება
ახალი ამბები
სასერტიფიკატო კურსი: კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება
ტრენერთა ტრენინგი წამალდამოკიდებულების მკურნალობასა და პრევენციაში
ღონისძიებები
ტრენერთა ტრენინგი წამალდამოკიდებულების მკურნალობასა და პრევენციაში
საერთაშორისო ფსიქოანალიტიკური სემინარი ილიაუნიში
სემინარები
25 აპრილი, 2015
საერთაშორისო ფსიქოანალიტიკური სემინარი ილიაუნიში
სემინარები
სემინარი - საქართველოს მოსახლეობის ენერგეტიკული მოხმარება
სემინარები
სემინარი თემაზე - საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოება ენერგეტიკის სექტორში
ღონისძიებები
სემინარი საქართველოს გაწევრიანებაზე ენერგეტიკულ გაერთიანებაში
ბანერები