ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ამერიკასთან თანამშრომლობის გრანტები

,,საჯარო სფეროს რეკონსტრუქცია საქართველოში"

ახალი ამბები

პროექტი მიზნად ისახავს, შექმნას გარკვეული ეკოსისტემა, აგებული სამეცნიერო, სადისკუსიო და მედიასივრცეების დაკავშირების პრინციპზე, რომელიც, თავის მხრივ, მხარს დაუჭერს საქართველოში დემოკრატიული საჯარო სფეროს განვითარებას. პროექტი ხელს შეუწყობს რაციონალურ და კომპეტენტურ დისკუსიებს მნიშვნელოვან და სენსიტიურ საკითხებზე, მედიის საშუალებით მისი ინტენსიური გაშუქება მას უფრო ხელმისაწვდომს გახდის და არ იქნება მხოლოდ პროფესიულ წრეში შენარჩუნებული.

პროექტის მთავარი მიზანია, შექმნას სივრცე საჯარო დისკუსიებისთვის ინკლუზიასთან დაკავშირებულ თემებზე ფოკუსირების გზით, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში დემოკრატიული საჯარო სფეროს რეკონსტრუქციასა და ინსტიტუციონალიზაციას.

პროექტის აქტივობების დეტალური აღწერა:

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი კვლევების ცენტრის მოაწყობს 13 დისკუსიას (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და რეგიონებში) შემდეგ 10 თემაზე:

  • შეერთებული შტატები და დემოკრატიზაციის პროცესი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში
  • ეკლესია-სახელმწიფოს ურთიერთობა დემოკრატიულ საზოგადოებაში
  • ნაციონალიზმი და დემოკრატია: სადისკუსიო საკითხები
  • ღირებულებები და ინსტიტუტები: მოქალაქეობის პრობლემა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში
  • უნივერსიტეტის როლი და ფუნქცია დემოკრატიულ საზოგადოებაში
  • უმცირესობა
  • მედიის ლანდშაფტის შეცვლა ციფრულ ეპოქაში: გამოწვევები და შესაძლებლობები
  • საზოგადოებრივი სფეროს ტრანსფორმაცია: ტოტალიტარული, ავტორიტარული, დემოკრატიული
  • შეთქმულების თეორიები: ისტორია, თეორია და როგორ ვებრძოლოთ მათ
  • რელიგიური ფუნდამენტალიზმის სახეები

დაფინანსების წყარო: აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის კომისიის მცირე საგრანტო პროგრამა

პროექტის ხანგრძლივობა: 2022 წლის 1 სექტემბერი – 2023 წლის 31 აგვისტო

2022 წელი

ბანერები