საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

მიღება ახალ ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობის პოლიტიკა
ახალი ამბები
3 აგვისტო, 2022
მიღება ახალ ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობის პოლიტიკა
ვებინარი „ფტალატების პრენატალური ზემოქმედება და ნერვული სისტემა“
ღონისძიებები
27 ივლისი, 2022
ვებინარი „ფტალატების პრენატალური ზემოქმედება და ნერვული სისტემა“
დოქტორანტ ნინო ლომიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
22 ივლისი, 2022
დოქტორანტ ნინო ლომიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
დოქტორანტ ნინო გოგოხიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
22 ივლისი, 2022
დოქტორანტ ნინო გოგოხიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
დოქტორანტ გიორგი თედორაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
20 ივლისი, 2022
დოქტორანტ გიორგი თედორაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
დოქტორანტ გალინა გოლოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
21 ივლისი, 2022
დოქტორანტ გალინა გოლოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო  პროგრამებზე
ახალი ამბები
12 ივლისი, 2022
შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ჯანმრთელობის პოლიტიკის ახალი ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაცია
ღონისძიებები
13 ივლისი, 2022
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ჯანმრთელობის პოლიტიკის ახალი ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაცია
დოქტორანტ ეკატერინე გაბაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
8 ივლისი, 2022
დოქტორანტ ეკატერინე გაბაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
კავკასიის სიცოცხლის ბარკოდირების (CaBOL) პროექტის პავილიონი
ღონისძიებები
5 ივლისი, 2022
კავკასიის სიცოცხლის ბარკოდირების (CaBOL) პროექტის პავილიონი
სურსათის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები პრაქტიკაზე GLOBAL BEER GEORGIA-ს ლუდის ქარხანაში
ახალი ამბები
23 ივნისი, 2022
სურსათის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები პრაქტიკაზე GLOBAL BEER GEORGIA-ს ლუდის ქარხანაში
პროფესორ არიფ ქივრაქის საჯარო ლექცია „წამლების დიზაინი და რეაქციები“
ღონისძიებები
16 ივნისი, 2022
პროფესორ არიფ ქივრაქის საჯარო ლექცია „წამლების დიზაინი და რეაქციები“
ბანერები