მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფოტო მასალა რუმინეთი

ფოტო მასალა რუმინეთი

ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო რუმინეთის ქალაქ იასიში 2018 წლის 16-17 ნოემბერს გამართულ CODFREURCOR-ის მე-6 საერთაშორისო კონფერენციის მომზადებაში. კონფერენციაზე მოხსენებები წარადგინა ცენტრის ოთხმა წევრმა.

ბანერები