ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

მოიპოვე სრული დაფინანსება ლიმერიკის (ირლანდია) უნივერსიტეტში - iGeneration-ის საგრანტო კონკურსი
ღონისძიებები
10 აპრილი, 2017
მოიპოვე სრული დაფინანსება ლიმერიკის (ირლანდია) უნივერსიტეტში - iGeneration-ის საგრანტო კონკურსი
საინფორმაციო შეხვედრა შვედეთში სწავლის შესაძლებლობის შესახებ
ღონისძიებები
10 აპრილი, 2017
საინფორმაციო შეხვედრა შვედეთში სწავლის შესაძლებლობის შესახებ
ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ,,ევროპული პოლიტიკა და საზოგადოება“ (EPS)
ახალი ამბები
ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ,,ევროპული პოლიტიკა და საზოგადოება“ (EPS)
საფრანგეთის უნივერსიტეტის (პარიზი-საკლეი) სამაგისტრო სტიპენდიები
ახალი ამბები
საფრანგეთის უნივერსიტეტის (პარიზი-საკლეი) სამაგისტრო სტიპენდიები
ლატვიის მთავრობის სტიპენდიები
13 მარტი, 2017
ლატვიის მთავრობის სტიპენდიები
ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის კონკურსი „მესაუბრე მეცნიერებაზე (Parle-moi science)“
ახალი ამბები
ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის კონკურსი „მესაუბრე მეცნიერებაზე (Parle-moi science)“
Allianz-ის სტიპენდიები მაგისტრანტებისთვის გერმანიაში
ახალი ამბები
Allianz-ის სტიპენდიები მაგისტრანტებისთვის გერმანიაში
საფრანგეთის „SCIENCE PO“ ცენტრის სტიპენდიები სადოქტორო საფეხურზე
ახალი ამბები
საფრანგეთის „SCIENCE PO“ ცენტრის სტიპენდიები სადოქტორო საფეხურზე
ბანერები