ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ჩინეთის სიჩუანის პროვინციის უნივერსიტეტების სასტიპენდიო პროგრამები

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

2023-24 აკადემიური წლისთვის გამოცხადდა სასტიპენდიო კონკურსი საქართველოს მოქალაქეებისათვის ჩინეთის სიჩუანის პროვინციის უნივერსიტეტებში სასწავლად.

სტიპენდიით სარგებლობა შესაძლებელია საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურების შემდეგ პროგრამებზე: კომპიუტერული ინჟინერია, კლინიკური მედიცინა, ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა.

პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადა განსხვავდება საფეხურებისა და სასწავლო მიმართულებების მიხედვით.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილები.

2023 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები