ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

ლატვიის სახელმწიფო სტიპენდიები
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
ლატვიის სახელმწიფო სტიპენდიები
კონკურსი სტუდენტებისათვის ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში
კონკურსები
კონკურსი სტუდენტებისათვის ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში
თურქეთის სამთავრობო სტიპენდიები
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
თურქეთის სამთავრობო სტიპენდიები
ეჟენ იონესკოს კვლევითი სტიპენდია
ახალი ამბები
ეჟენ იონესკოს კვლევითი სტიპენდია
ოქსფორდის ნიზამი განჯევის ცენტრის კვლევითი სტიპენდია
ახალი ამბები
ოქსფორდის ნიზამი განჯევის ცენტრის კვლევითი სტიპენდია
ლეინ კირკლანდის სასტიპენდიო პროგრამები
ახალი ამბები
ლეინ კირკლანდის სასტიპენდიო პროგრამები
პროფ. რიჩარდ პაიპსის ლაბორატორიის სტიპენდია მკვლევართათვის
ახალი ამბები
პროფ. რიჩარდ პაიპსის ლაბორატორიის სტიპენდია მკვლევართათვის
ბერლინის რეგიონული და ტრანსრეგიონული კვლევების სკოლის   სადოქტორო პროგრამა 2021/22 აკადემიური წლისთვის
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
ბერლინის რეგიონული და ტრანსრეგიონული კვლევების სკოლის სადოქტორო პროგრამა 2021/22 აკადემიური წლისთვის
ბანერები