ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის სამინისტროს სასტიპენდიო პროგრამები

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის სამინისტრო 2023-2024 აკადემიური წლისათვის აცხადებს სასტიპენდიო კონკურსს შემდეგ პროგრამებზე: უნგრული ენა და უნგრული კვლევები; უნგრული ენა და კულტურის კვლევები.

მონაწილეობის წინაპირობები უნგრული ენისა და უნგრული კვლევების პროგრამისთვის:

 • განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ არაუნგრული მოქალაქეობის მქონე პირებს, რომლებისთვისაც უნგრული არ არის მშობლიური ენა;
 • კანდიდატი უნდა იყოს კურსდამთავრებული ან ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტი უნგრული კვლევების მიმართულებით;
 • ასაკობრივი შეზღუდვა – 35 წელი.

მონაწილეობის წინაპირობები უნგრული ენისა და კულტურის კვლევების პროგრამისთვის:

 • განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ უნგრული წარმოშობის მქონე მოქალაქეებსაც;
 • ყველა აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს უცხოური (არაუნგრული) მოქალაქეობა; მონაწილეობის უფლება აქვთ ასევე ორმაგი მოქალაქეობის (უნგრული და სხვ.) მქონე პირებს;
 • განაცხადების შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება მოხალისეობრივი სამუშაო უცხოურ უნგრულ თემებში, ასევე უნგრულ კულტურასთან, ხელოვნებასთან დაკავშირებული სხვა აქტივობები;
 • ასაკობრივი შეზღუდვა – 35 წელი.

პროგრამის ხანგრძლივობა – 10 თვე (სექტემბერი, 2023 – ივნისი, 2024)

სტიპენდია  მოიცავს:

 1. სწავლის საფასურს;
 2. ყოველთვიურ სტიპენდიას 45 000 უნგრული ფორინტის ოდენობით;
 3. უფასო საცხოვრებელს;
 4. სტუდენტურ ბარათს;
 5. ჯანდაცვის სერვისებს.

დაინტერესებულ პირებს ამ ბმულის დახმარებით განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ

 • უნგრული ენისა და უნგრული კვლევების პროგრამაზე 2023 წლის 17 აპრილამდე;
 • უნგრული ენისა და კულტურის კვლევების პროგრამაზე 2023 წლის 19 აპრილამდე.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილები და ეწვიოთ ბმულს.

 2023 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები