ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დისკუსიები

საჯარო დისკუსია – „გამჭვირვალობის სტანდარტების მნიშვნელობა საზოგადოებრივი აზრის კვლევებში“
დისკუსიები
6 დეკემბერი, 2021
საჯარო დისკუსია – „გამჭვირვალობის სტანდარტების მნიშვნელობა საზოგადოებრივი აზრის კვლევებში“
საჯარო დისკუსია – საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ასოციაციის პრეზენტაცია
დისკუსიები
25 ოქტომბერი, 2021
საჯარო დისკუსია – საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ასოციაციის პრეზენტაცია
ფილმის „ახალი ამბები“ ჩვენება და დისტანციური დისკუსია
დისკუსიები
27 ოქტომბერი, 2021
ფილმის „ახალი ამბები“ ჩვენება და დისტანციური დისკუსია
ფილმის „მდუმარენი“ ჩვენება და დისტანციური დისკუსია
დისკუსიები
1 ივნისი, 2021
ფილმის „მდუმარენი“ ჩვენება და დისტანციური დისკუსია
პანელური დისკუსია თემაზე: „ქალები ინჟინერიასა და ტექნოლოგიებში”
დისკუსიები
27 მაისი, 2021
პანელური დისკუსია თემაზე: „ქალები ინჟინერიასა და ტექნოლოგიებში”
პანელური დისკუსია თემაზე: „ვინ აშენებს ქალაქებს”
დისკუსიები
27 მაისი, 2021
პანელური დისკუსია თემაზე: „ვინ აშენებს ქალაქებს”
პანელური დისკუსია თემაზე: „რატომ უნდა ვისწავლოთ ინჟინერია”
დისკუსიები
28 მაისი, 2021
პანელური დისკუსია თემაზე: „რატომ უნდა ვისწავლოთ ინჟინერია”
პანელური დისკუსია თემაზე: „ხელოვნური ინტელექტი“
დისკუსიები
28 მაისი, 2021
პანელური დისკუსია თემაზე: „ხელოვნური ინტელექტი“
ბანერები