ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დისკუსიები

დისკუსია თემაზე: „პიროვნული უსაფრთხოება, სოციო-ეკონომიკური განვითარება საქართველოში“
ღონისძიებები
23 მარტი, 2017
დისკუსია თემაზე: „პიროვნული უსაფრთხოება, სოციო-ეკონომიკური განვითარება საქართველოში“
დისკუსია თემაზე: 25 თებერვალი
ღონისძიებები
25 თებერვალი, 2015
დისკუსია თემაზე: 25 თებერვალი
დისკუსია - საქართველო 2015 წლის 25 თებერვალი: გამოწვევები, საფრთხეები და ისტორიის გაკვეთილები
ღონისძიებები
24 თებერვალი, 2015
დისკუსია - საქართველო 2015 წლის 25 თებერვალი: გამოწვევები, საფრთხეები და ისტორიის გაკვეთილები
დისკუსია თემაზე - „აქციზის გაზრდის საკითხი“
ღონისძიებები
18 თებერვალი, 2015
დისკუსია თემაზე - „აქციზის გაზრდის საკითხი“
დისკუსია: ლტოლვილი ბავშვი - პოლიტიკური სტატუსის ფსიქიკური რეპრეზენტაცია
ღონისძიებები
4 თებერვალი, 2015
დისკუსია: ლტოლვილი ბავშვი - პოლიტიკური სტატუსის ფსიქიკური რეპრეზენტაცია
დისკუსია თემაზე: საკონსტიტუციო რეფორმა - დამოუკიდებელი სასამართლოს გარანტიები
დისკუსიები
23 იანვარი, 2015
დისკუსია თემაზე: საკონსტიტუციო რეფორმა - დამოუკიდებელი სასამართლოს გარანტიები
დისკუსიები
დისკუსია - ქალთა მიმართ ძალადობა
დისკუსიები
დისკუსია თემაზე: ევროასოცირების ხელშეკრულება
ბანერები