ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დისკუსიები

დისკუსია თემაზე - „აქციზის გაზრდის საკითხი“
ღონისძიებები
18 თებერვალი, 2015
დისკუსია თემაზე - „აქციზის გაზრდის საკითხი“
დისკუსია: ლტოლვილი ბავშვი - პოლიტიკური სტატუსის ფსიქიკური რეპრეზენტაცია
ღონისძიებები
4 თებერვალი, 2015
დისკუსია: ლტოლვილი ბავშვი - პოლიტიკური სტატუსის ფსიქიკური რეპრეზენტაცია
დისკუსია თემაზე: საკონსტიტუციო რეფორმა - დამოუკიდებელი სასამართლოს გარანტიები
დისკუსიები
23 იანვარი, 2015
დისკუსია თემაზე: საკონსტიტუციო რეფორმა - დამოუკიდებელი სასამართლოს გარანტიები
დისკუსიები
დისკუსია - ქალთა მიმართ ძალადობა
დისკუსიები
დისკუსია თემაზე: ევროასოცირების ხელშეკრულება
დისკუსიები
დისკუსია თემაზე: ფემიციდი საქართველოში
დისკუსიები
დისკუსია ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებზე
დისკუსიები
საჯარო დისკუსია - ”მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა”.
ბანერები