ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019

პასკალის პრემიის 2019 წლის ლაურეატები

პასკალის პრემიის 2019 წლის ლაურეატები არიან: ნინო ჩხეიძე და ლევან მუმლაძე

ნინო ჩხეიძე: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის თეორიული ასტროფიზიკის მიმართულებით ასისტენტ-პროფესორი

სტატია: „Efficiency of centrifugal mechanism in producing PeV neutrinos from active galactic nuclei“

გამოქვეყნდა: Clarivate Analytics-ის ბაზაში შემავალი თემატური საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის Astroparticle Physics 2018 წლის მაისის ნომერში.

სტატია ვრცლად ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/2MB85Lf


ლევან მუმლაძე: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი

სტატია 1: Phylogeny, phylogeography and hybridization of Caucasian barbels of the genus Barbus (Actinopterygii, Cyprinidae)

გამოქვეყნდა: Clarivate Analytics-ის ბაზაში შემავალი თემატური საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის Molecular Phylogenetics and Evolution 2019 წლის ნომერში (იმპაქტფაქტორი 3.992)

სტატია ვრცლად ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/32zbcJ9

სტატია 2: Effect of ploughing and pesticide application on oribatid mite communities

გამოქვეყნდა: Clarivate Analytics-ის ბაზაში შემავალი თემატური საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის International Journal of Acarology 2019 წლის ნომერში (იმპაქტფაქტორი 1.236)

სტატია ვრცლად ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/31wphFT

ბანერები