ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2018

პასკალის პრემიის 2018 წლის ლაურეატები

პასკალის პრემიის 2018 წლის ლაურეატები არიან: მზია ჯგამაძე და თამთა ხალვაში

მზია ჯგამაძე: მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის (მიმართულება: ფილოლოგია) დოქტორანტი

სტატია: Frontier Orientalism and the stereotype formation process in Georgian literature

გამოქვეყნდა: Clarivate Analytics-ის ბაზაში შემავალი თემატური საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის World Literature Studies 2018 წლის ნომერში.

სტატია ვრცლად ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/33OSnSl


თამთა ხალვაში: მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

სტატია: The horizons of Medea: economies and cosmologies of dispossession in Georgia

გამოქვეყნდა: Clarivate Analytics-ის ბაზაში შემავალი თემატური საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE 2018 წლის დეკემბრის ნომერში.

სტატია ვრცლად ხელმისაწვდომია ბმულზე:  https://bit.ly/2VWJX8Q

ბანერები