ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლობა

თანამშრომლობა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის შემდეგი საერთაშორისო ასოციაციებისა და ქსელების წევრი:

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ოფიციალურად თანამშრომლობს  შემდეგ  უნივერსიტეტებთან და კვლევით ცენტრებთან მეცნიერების, ტექნოლოგიის, განათლებისა და კვლევების მიმართულებით:        

ბანერები