ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიუჯეტი

ბიუჯეტი

2010-2023 წლების ბიუჯეტები კონკრეტული წლების მიხედვით შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ დოკუმენტებში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2021 წლის ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2020 წლის ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 წლის ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2016 წლის ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2015 წლის ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  2014 წლის  ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  2013 წლის  ნაერთი ბიუჯეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  2012 წლის  ნაერთი ბიუჯეტი გრანტების და მიზნობრივი დაფინანსების ჩათვლით

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  2011 წლის  ნაერთი ბიუჯეტი გრანტების და მიზნობრივი დაფინანსების ჩათვლით

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  2010 წლის  ნაერთი ბიუჯეტი გრანტების და მიზნობრივი დაფინანსების ჩათვლით

ბანერები