ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული სტიპენდიების პროგრამა – დაწყებულია განცხადებების მიღება

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

დაიწყო განცხადებების მიღება სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული სტიპენდიების პროგრამაზე 2023-2024 აკადემიური წლისათვის.

სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული სტიპენდიების პროგრამა ხელს უწყობს საერთაშორისო სტუდენტების, დოქტორანტების, ლექტორების, მკვლევრებისა და ხელოვანთა მობილობას სლოვაკეთის უმაღლეს სასწავლებლებსა და სამეცნიერო დაწესებულებებში. პროგრამას (NSP) აფინანსებს სლოვაკეთის განათლების, მეცნიერების, კვლევებისა და სპორტის სამინისტრო.

  • სტიპენდიის ხანგრძლივობა სტუდენტებისათვის (მაგისტრატურის საფეხური): 1-2 სრული (4-5 ან 9-10 თვე) ან 1-3 სემესტრი, თუ აკადემიური წელი იყოფა სამ სემესტრად (3-4, 6-7 ან 9-10 თვე); ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობა – 400 ევრო;
  • სტიპენდიის ხანგრძლივობა PhD სტუდენტებისთვის – 1-10 თვე; ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობა – 734 ევრო;
  • სტიპენდიის ხანგრძლივობა ლექტორების, მკვლევრებისა და ხელოვანებისთვის – 1-10 თვე;

ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობა კანდიდატებისათვის, რომლებიც დოქტორის ხარისხს არ ფლობენ და 4 წელზე ნაკლები სამუშაო გამოცდილება აქვთ – 734 ევრო;

ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობა კანდიდატებისათვის, რომლებიც დოქტორის ხარისხს ფლობენ და 10 წელზე ნაკლები სამუშაო გამოცდილება აქვთ – 980 ევრო;

ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობა კანდიდატებისათვის, რომლებიც დოქტორის ხარისხს ფლობენ და 10 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება აქვთ – 1 050 ევრო.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა – 30 აპრილი, 16:00 სთ. (ცენტრალური ევროპის დროით).

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს.

2023 წელი

ბანერები