ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ვებინარების სერია: COVID-19-თან დაკავშირებული ახალი ფსიქოსოციალური რეალობა და მასთან გამკლავება

ღონისძიებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურსცენტრი, ადიქციის კვლევების ინსტიტუტი და სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი იწყებს ვებინარების სერიას „COVID-19-თან დაკავშირებული ახალი ფსიქოსოციალური რეალობა და მასთან გამკლავება“.

სერიის ფარგლებში დაგეგმილი ვებინარები:

ვებინარები გაიმართება ყოველ პარასკევს, 18:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფეისბუქგვერდზე.
ბანერები