ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფაზე  
პასუხისმგებელია იურიდიული სამსახურის უფროსი, დალი ცქიტიშვილი; 
✉ law@iliauni.edu.ge

ბანერები