ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის  სპეციალისტის ვაკანსია
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
2 აგვისტო, 2022
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტის ვაკანსია
 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის თანაშემწის ვაკანსია
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
2 აგვისტო, 2022
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის თანაშემწის ვაკანსია
სასწავლო პროცესის ეფექტურობის ანალიზის სპეციალისტის ვაკანსია
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
15 აპრილი, 2022
სასწავლო პროცესის ეფექტურობის ანალიზის სპეციალისტის ვაკანსია
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწის ვაკანსია
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
25 თებერვალი, 2022
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწის ვაკანსია
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორის ვაკანსია
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
24 თებერვალი, 2022
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორის ვაკანსია
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევების კოორდინაციის სამსახურის კონკურსი პროგრამის „ჰორიზონტი ევროპის“ კოორდინატორის პოზიციაზე
კონკურსები
2 თებერვალი, 2022
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევების კოორდინაციის სამსახურის კონკურსი პროგრამის „ჰორიზონტი ევროპის“ კოორდინატორის პოზიციაზე
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
31 დეკემბერი, 2021
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის შეფასებისა და მონიტორინგის სპეციალისტის ვაკანსია
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
31 დეკემბერი, 2021
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტის ვაკანსია
ბანერები