ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
კონკურსი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე
ცხადდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კანდიდატურის შერჩევაში მონაწილეობის მსურველ კანდიდატთა რეგისტრაცია
ახალი ამბები
ცხადდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კანდიდატურის შერჩევაში ...
კონკურსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე
ახალი ამბები
კონკურსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე
კონკურსი ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე
ახალი ამბები
კონკურსი ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე
სამართლის სკოლის დეკანის არჩევნების გამოცხადების შესახებ
ახალი ამბები
სამართლის სკოლის დეკანის არჩევნების გამოცხადების შესახებ
30 იანვარი, 2019
ვაკანსია ქცევითი თერაპევტის პოზიციაზე
17 დეკემბერი, 2018
ვაკანსია მასწავლებლის მომზადების პროგრამის სასწავლო პროცესის კოორდინატორის პოზიციაზე
ახალი ამბები
ვაკანსია აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახურის ბუღალტრის თანამდებობაზე
ბანერები