სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2012-2013-2014

2012-2013-2014

პროგრამების კოდების ერთიანი კაგალოგი

2012-2013-2014 წლის სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამა,

სამართლის პროგრამის აღწერა
სამართლოს პროგრამის კურსების კატალოგი  (ახალი კოდირების სისტემით)

ბანერები