სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009-2010

2009-2010

2009-2010 წლის სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა, აღწერა და კურსები.

ბანერები