სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2008-2009

2008-2009

2008-2009 წლის სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის აღწერა

ბანერები