სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-2011

2010-2011

2010-2011 წლის სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა, აღწერა და კურსები.

ბანერები