ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების შეფასების შედეგები

ბიზნესის კოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების შეფასებები

ბანერები