ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების შედეგები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების  შედეგები იხილეთ აქ.

ბანერები