ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
კონკურსი ერაზმუს მუნდუსის პროექტ HUMERIA-ს ფარგლებში
საინფორმაციო შეხვედრა - Erasmus+ გაცვლითი პროექტები
ღონისძიებები
15 ოქტომბერი, 2015
საინფორმაციო შეხვედრა - Erasmus+ გაცვლითი პროექტები
ღონისძიებები
30 სექტემბერი, 2015
საინფორმაციო შეხვედრა ფრანგული უნივერსიტეტის - Sciences Po Paris - წარმომადგენელთან
24 სექტემბერი, 2015
ELECTRA - კონკურსზე რეგისტრაციის ვადების ცვლილება
დოქტორანტთა შესარჩევი კონკურსი ერთობლივ პროგრამაზე სამუშაოდ საფრანგეთში
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
დოქტორანტთა შესარჩევი კონკურსი ერთობლივ პროგრამაზე სამუშაოდ საფრანგეთში
სადოქტორო თანახელმძღვანელობის სტიპენდია
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
სადოქტორო თანახელმძღვანელობის სტიპენდია
სტაჟირება ევროპის ნებისმიერი ქვეყნის AUF-ის (ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო - www.auf.org) წევრ უნივერსიტეტში
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
სტაჟირება ევროპის ნებისმიერი ქვეყნის AUF-ის (ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო - www.auf.org) წევრ უნივერსიტეტში
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
ELECTRA კონკურსზე რეგისტრაციის ვადების ცვლილება
ბანერები