ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების (60 კრედიტიანი) სააპელაციო გამოცდის განრიგი

ახალი ამბები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების (60 კრედიტიანი) სააპელაციო გამოცდის განრიგი.

2023

ბანერები