ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიაუნის გამოცემები

არამეული დამწერლობის განვითარება
არამეული დამწერლობის განვითარება
ადამიანი და ხალხი
ადამიანი და ხალხი
ბიზანტიური და ძველი ქართული რიტორიკის თეორიისა და ლექსთწყობის საკითხები ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: ეფრემ მცირე; III ნაწილი
ბიზანტიური და ძველი ქართული რიტორიკის თეორიისა და ლექსთწყობის საკითხები ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: ეფრემ მცირე; III ნაწილი
ბიზანტიური და ძველი ქართული რიტორიკის თეორიისა და ლექსთწყობის საკითხები ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: ეფრემ მცირე; I I ნაწილი
ბიზანტიური და ძველი ქართული რიტორიკის თეორიისა და ლექსთწყობის საკითხები ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: ეფრემ მცირე; I I ნაწილი
ბიზანტიური და ძველი ქართული რიტორიკის თეორიისა და ლექსთწყობის საკითხები ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: ეფრემ მცირე; I ნაწილი
ბიზანტიური და ძველი ქართული რიტორიკის თეორიისა და ლექსთწყობის საკითხები ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: ეფრემ მცირე; I ნაწილი
მცირე ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა
მცირე ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა
თეორია განათლებისთვის
თეორია განათლებისთვის
გონივრული სკოლები
გონივრული სკოლები
სეკულარიზაცია
სეკულარიზაცია
ნაკვალევები, მითები, მიკროისტორია - ტომი 3
ნაკვალევები, მითები, მიკროისტორია - ტომი 3
სტრუქტურა და მთლიანობა
სტრუქტურა და მთლიანობა
ამერიკის საგარეო პოლიტიკა: არჩევანის დინამიკა 21-ე საუკუნეში
ამერიკის საგარეო პოლიტიკა: არჩევანის დინამიკა 21-ე საუკუნეში
ბანერები