ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიაუნის გამოცემები

ადამიანი და ხალხი

ფასი:  2.40
ISBN: 978-9941-18-120-7
ავტორი: ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი
ენა: ქართულ
გამოცემის წელი: 2012
პუბლიკაციის ტიპი: წიგნი
გვერდები: 84

 

აღწერა

ხოსე ორტეგა-ი-გასეტის სალექციო კურსი ,,ადამიანი და ხალხი“ ერთ სემესტრში წაკითხული 12 ლექციისაგან შედგებოდა. ნაშრომთა წიგნად გამოცემას (1957) გასეტი ვერ მოესწრო. წინამდებარე თარგმანში შესული სალექციო კურსის ფრაგმენტი ეხება ენისა და მეტყველების საკითხებს. გასეტი გვთავაზობს ახალ და ორიგინალურ ხედვას, ერთმანეთისაგან მიჯნავს ენას, როგორც ჩვევას, და ენას, როგორც ინდივიდუალურ სამეტყველო აქტს.
„მეტყველება შედგება არა მხოლოდ იმისაგან, რასაც თავისთავად ამბობს, არამედ ამ შესაძლებლობების აქტუალიზაციისაგან, გამოთქვას რამე მთელი სიტუაციის მნიშვნელობის გაცნობიერებით....“ (გასეტი)


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები