საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი გთავაზობთ ერთიანი მიღებით  შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს: 


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი გთავაზობთ ინდივიდუალური მიღებით  შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს:  


                                                                                                                                    საკონტაქტო ინფორმაცია:


➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
დეკანის ოფისი - H კორპუსი 119 ოთახი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139)
sciences_engineering@iliauni.edu.ge

ბანერები